Tuottoa.fi antiehdot

 

Tällä sivulla on Tuottoa.fi yhtiön antiehdot sellaisena kun ne olivat 2.12.2011.

 

Osakeantiehdot

 

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

OPR-Vakuus Oy:n yhtiökokous päätti 20.4.2011 valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Hallitus on 20.4.2011 päättänyt suunnatusta osakeannista seuraavasti:
Osakkeet
Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 10 000 kpl yhtiön uusia B-lajin osakkeita. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle.
Merkintähinta
Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 1 000 euroa / osake. Merkintähinnan määrittelemisellä ei käytännössä ole merkitystä, koska osakkeen oikeudet määräytyvät suhteessa merkintähintaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman lisäykseksi.
Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.
Merkintöjen tekeminen ja maksu
Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 21.4.2011 – 20.4.2016 internetissä osoitteessa www.tuottoa.fi. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle omat henkilötietonsa sekä oman pankkitilinumeronsa. Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus keskeyttää merkintäaika tai halutessaan pidentää sitä.
Merkintöjen hyväksyminen
Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi vasta yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.
Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
Uudet B-lajin osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyiksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.
Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

OPR-VAKUUS OY
HALLITUS

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *